Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z23705".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-1189
Aanhangsel ah-tk-20192020-1494
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-11-29
Datum van uitgifte 2019-11-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z23705
Indiener K. Regterschot
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-29
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2019Z23705