Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019Z22487

Vragen van de leden Futselaar en Beckerman (beiden SP) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Milieu en Wonen over de kosten van de gevolgen van de stikstofuitspraak (ingezonden 19 november 2019).

Vraag 1

Waar is het bedrag van 500 miljoen euro dat het kabinet uittrekt voor de stikstofcrisis op gebaseerd, en is dit voldoende voor de korte en lange termijn?1

Vraag 2

Komt de aangekondigde 500 miljoen euro in het geheel uit de «woningbouwimpuls» van 1 miljard euro, die is aangekondigd op Prinsjesdag, of zijn er andere dekkingen van de 500 miljoen?

Vraag 3

Hoeveel van de 1 miljard euro aan «woningbouwimpuls» gaat daadwerkelijk naar woningbouw, hoeveel naar infrastructuur en hoeveel naar de gevolgen van de stikstofuitspraak en kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Waarom wordt in de Kamerbrief over de stikstofproblematiek gesproken over 75.000 nieuwe woningen en in de Kamerbrief over de woningbouwimpuls over 65.000 nieuwe woningen?2

Vraag 5

Is het mogelijk dat geld uit de «woningbouwimpuls» wordt besteed aan de sanering van de veehouderij? Zo nee, waar komt de extra 60 miljoen euro vandaan?3

Vraag 6

Wat zullen de (extra) kosten voor gemeenten en provincies zijn om de gevolgen van de stikstofuitspraak op te vangen en hoe gaat u hen hierbij ondersteunen, aangezien veel gemeenten het al financieel moeilijk hebben door onder meer de Pfas-problematiek en de kosten van het sociaal domein?4 5 6 7


X Noot
3

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek d.d. 13 november 2019, Kamerstuk 35 334, nr. 1(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/13/maatregelenpakket-voor-de-stikstofproblematiek-in-de-woningbouw--en-infrastructuursector-en-voor-de-pfas-problematiek)

X Noot
4

VNG, 18 november 2019, «Grote financiële problemen door rijksbeleid Pfas» (https://vng.nl/nieuws/grote-financiele-schade-gemeenten-door-rijksbeleid-pfas)

X Noot
5

De Gelderlander, 18 september 2019, «Gelderse gemeenten en provincie slaan alarm» (https://www.gelderlander.nl/arnhem/gelderse-gemeenten-in-financiele-problemen-burgemeesters-slaan-alarm~a52d0a0e/)

X Noot
6

RTV Drenthe, 16 september 2019, «Gemeenten in financiële problemen: «Ik heb het idee dat het Rijk wegkijkt»« (https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151926/Gemeenten-in-financiele-problemen-Ik-heb-het-idee-dat-het-Rijk-wegkijkt)

X Noot
7

Divosa, 28 februari 2019, «Gemeenten in financiële problemen door sociaal domein» (https://www.divosa.nl/nieuws/gemeenten-financiele-problemen-door-sociaal-domein)