Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z17929".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-379
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-09-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z17929
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-25
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Diploma honderden medewerkers kinderopvang ongeldig door nieuwe cao'
Uitgiftedatum 2019-09-25
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2019Z17929