Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z15281".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-3862
Aanhangsel ah-tk-20192020-465
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-07-19
Datum van uitgifte 2019-07-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z15281
Indiener G. Wilders
Indiener S.R. Fritsma
Indiener E. (Emiel) van Dijk
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-19
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Kosten, die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet- westerse) allochtonen in Nederland
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z15281