Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z12600".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-3155
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-06-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z12600
Indiener M. van Nispen
Indiener M. Groothuizen
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-19
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire
Uitgiftedatum 2019-06-19
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z12600