Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z11692".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-3663
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-06-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z11692
Indiener C.M. van Brenk
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen
Uitgiftedatum 2019-06-11
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z11692