Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-05-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z10108".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-3136
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-05-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z10108
Indiener S.C. Kröger
Indiener B.A.W. Snels
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-05-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat KLM medeoprichter is van een maatschappij die vluchten tussen Antwerpen en Londen wil verzorgen
Uitgiftedatum 2019-05-21
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z10108