Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z08231".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2707
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-04-19
Datum van uitgifte 2019-04-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z08231
Indiener S.M. Beckerman
Indiener W.J. Moorlag
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-19
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De miljoenen waardedaling van huizen door windparken
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z08231