Vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over een breed plan voor technisch onderwijs dat volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland nu nodig is (ingezonden 4 april 2019).

Vraag 1

Erkent u de zorgen van de voorzitter van Techniek Nederland over het misverstand dat nog altijd teveel jongeren, ouders, docenten en beleidsmakers het algemeen vormend onderwijs zien als de snelste weg naar succes, maar het onderwijs daardoor massaal mensen opleidt voor beroepen die er straks niet meer zijn?1

Vraag 2

Deelt u zijn analyse dat wij in een Vierde Industriële Revolutie verzeild zijn geraakt, waarin juist de maakindustrie en technisch vakmanschap van vitaal belang zijn?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u zijn pleidooi voor een «Breed Technisch Onderwijsplan»?

Vraag 4

Wat is in het bijzonder uw reactie op zijn voorstellen om

  • binnen vijf jaar «hybride» docenten tot de norm te maken;

  • volop ruimte te bieden aan hybride opleidingen in het voortgezet onderwijs?

Vraag 5

Bent u bereid om de voorstellen over te nemen en in overleg te treden met Techniek Nederland over de uitwerking en uitvoering van de voorstellen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Doekle Terpstra: «Industriële Revolutie IV vergt breed plan voor technisch onderwijs» in Trouw 3 april 2019 (https://www.trouw.nl/opinie/-industriele-revolutie-iv-vergt-breed-plan-voor-technisch-onderwijs-~a5e873c0/).

Naar boven