Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z05665".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2332
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-03-22
Datum van uitgifte 2019-03-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z05665
Indiener R.J. (Remco) Dijkstra
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-03-22
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Meer geld naar veilige weg’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z05665