Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de vergroening van de auto’s van de overheid (ingezonden 20 februari 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Duurzame dienstauto’s: nog niet bij het ministerie dat er over gaat»?1

Vraag 2

Staat u nog achter de uitspraak van uw ambtsvoorganger uit 2016 dat de overheid het goede voorbeeld dient te geven op het gebied van schone auto’s en milieu?2 Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Staat u nog achter de afspraak uit 2016 om het wagenpark van de overheid te verduurzamen?[2] Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Klopt het dat in 2018 een kwart van het wagenpark van het Agentschap Telecom (een inspectiedienst van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vervangen diende te worden, maar dat er gekozen is voor benzineslurpers in plaats van schone auto’s?3 Hoe valt dat te rijmen met de uitspraak dat de overheid het goede voorbeeld dient te geven op het gebied van schone auto’s en milieu?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoeveel auto’s van bewindspersonen inmiddels elektrisch of op waterstof rijden? Loopt dit volgens schema volgens u? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 6

Hoeveel procent van het wagenpark van de rijksoverheid is inmiddels elektrisch? Loopt dit volgens schema om het gestelde doel van 20–25% elektrische auto’s in 2020te halen? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 7

Bent u tevreden met dit resultaat van een kabinet dat zichzelf «het groenste kabinet ooit» noemt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

De Volkskrant, 16 februari 2019, Duurzame dienstauto’s: nog niet bij het ministerie dat er over gaat (webversie van het artikel: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/elektrische-auto-s-klimaatambtenaren-rijden-niet-bepaald-voorop~b59e8e3e/).

X Noot
2

NOS, 11 maart 2016, Dijksma: overheid moet goede voorbeeld geven (https://nos.nl/video/2092045-dijksma-overheid).

X Noot
3

De Volkskrant, 16 februari 2019, Duurzame dienstauto’s: nog niet bij het ministerie dat er over gaat (webversie van het artikel: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/elektrische-auto-s-klimaatambtenaren-rijden-niet-bepaald-voorop~b59e8e3e/).

Naar boven