Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z02666".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-1766
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-02-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z02666
Indiener S.M. Beckerman
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-12
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren
Uitgiftedatum 2019-02-12
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z02666