Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z02024".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-1799
Aanhangsel ah-tk-20182019-2511
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-02-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z02024
Indiener T.C. de Groot
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'
Uitgiftedatum 2019-02-05
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z02024