Vragen van het lid Emiel vanDijk (PVV) aan de Staatssecretaris van Defensie over vervuilde grond beoogde marinierskazerne Vlissingen (ingezonden 11 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Beoogde nieuwe marinierskazerne vervuild»?1

Vraag 2

Kan u aangeven waarom, indien dit bericht klopt, u het niet nodig vond dit actief met de Kamer te delen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dit de zoveelste reden is om het onverantwoorde, en blijkbaar ook nog eens gevaarlijke, plan van deze verhuizing voor de gezondheid van onze mariniers naar de prullenbak te verwijzen? Zo nee, heeft u niets geleerd van het chroom-6 schandaal als het gaat om uw personeel met gevaarlijke chemicaliën te laten werken?

Zo ja, per wanneer wordt de kazerne in Doorn dan vernieuwd?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Diks (GroenLinks), ingezonden 11 juli 2018 (vraagnummer 2018Z13946).

Naar boven