Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Onderzoekers OPCW linken Syrië aan grote sarinaanval in 2013» (ingezonden 1 februari 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Onderzoekers OPCW linken Syrië aan grote sarinaanval in 2013»?1

Vraag 2

Wat vindt u van het feit dat nu wederom is aangetoond dat president Assad een gifgasaanval heeft gepleegd?

Vraag 3

Welke consequenties verbindt u aan dit rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)?

Vraag 4

Op welke wijze gaat u deze afschuwelijke oorlogsmisdaad aan de orde stellen in de VN-veiligheidsraad?

Vraag 5

Vindt u dat er in het Syrië van de toekomst nog plaats is voor Assad en zijn regime?

Vraag 6

Kunt u aangeven welke consequenties de eerdere rapporten van de OPCW hebben gehad waarin is vast komen te staan dat Assad gifgas heeft gebruikt?


X Noot
1

Nu.nl, 30 januari 2018

Naar boven