Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-08-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z10703".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-2670
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-08-08
Datum van uitgifte 2017-08-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z10703
Indiener H. Nijboer
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-08-08
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Monumenten in het aardbevingsgebied
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z10703