Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z10385".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-2551
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-07-14
Datum van uitgifte 2017-07-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z10385
Indiener S. Öztürk
Onderwerp Internationaal | Reizen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-17
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat twee Rotterdamse studenten na aankomst in Amerika geweigerd zijn om het land te betreden
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z10385