Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z10187".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-2498
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-07-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z10187
Indiener J.S. Voordewind
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De betalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen of hun nabestaanden
Uitgiftedatum 2017-07-10
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z10187