Vragen van de leden Kuzu en Azarkan (beiden DENK) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de demonstraties in Marokko (ingezonden 1 juni 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Marokkanen demonsteren tegen achterstellen Rifgebergte»?1

Vraag 2

Wat is het standpunt van de Nederlandse regering over de onrust in Noord-Marokko?

Vraag 3

Wat vindt u van het optreden van de Marokkaanse autoriteiten tegen de demonstranten?

Vraag 4

Hoeveel demonstranten zijn naar aanleiding van de demonstraties in Noord-Marokko opgepakt en hoeveel zitten er nog altijd in de gevangenis?

Vraag 5

Wat is uw reactie op de toenemende spanningen in Nederland als gevolg van de situatie in Noord-Marokko?

Vraag 6

Is er in de afgelopen dagen contact geweest met de Marokkaanse autoriteiten? Zo ja, wat is er besproken? Zo nee, bent u van plan om dit alsnog te gaan doen?

Vraag 7

Bestaat er voor Marokkaanse Nederlanders die zich op dit moment in Noord-Marokko bevinden, een gevaar? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?

Vraag 8

Op welke manier kan de Nederlandse regering een bijdrage leveren om de ontstane situatie in Noord-Marokko te de-escaleren?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van den Hul (PvdA), ingezonden 1 juni 2017 (vraagnummer 2017Z07192), Karabulut (SP), ingezonden 1 juni 2017 (vraagnummer 2017Z07195).

Naar boven