Vragen van de leden De Graaf, Helder en Wilders (allen PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Cel voor gijzelen importbruid» (ingezonden 26 januari 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Cel voor gijzelen importbruid» en de laatste zin in dat bericht, die luidt: «Het huwelijk is inmiddels door een shariarechtbank in Nederland ontbonden»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat Nederlands recht nooit vervangen of aangevuld mag worden door (delen van) het islamitisch recht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat Nederland moet deïslamiseren, in plaats van verder islamiseren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoeveel shariarechtbanken zijn er in Nederland?

Vraag 5

Bent u bereid alle organisaties waar adviezen worden gegeven en oordelen worden geveld op basis van het islamitische recht, direct te (laten) ontbinden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Telegraaf, 25 januari 2017

Naar boven