Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z00213".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-1097
Aanhangsel ah-tk-20162017-1216
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-01-11
Datum van uitgifte 2017-01-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z00213
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-01-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Slechte beveiliging van ziekenhuiswebsites
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z00213