Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z21596".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-724
Aanhangsel ah-tk-20162017-777
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-11-18
Datum van uitgifte 2016-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z21596
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Indiener V.A. Bergkamp
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-18
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het uitvoeren van het VN-Vrouwenverdrag
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2016Z21596