Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Uitgelegde kippen vaak als oud vuil behandeld» (ingezonden 24 maart 2016).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het rapport van de Dierenbescherming «Uitgelegde hennen op transport? Hou het kort!»?1

Vraag 2

Bent u bereid uw afkeuring uit te spreken over de misstanden?

Vraag 3

Wat gaat u doen om misstanden te voorkomen?

Vraag 4

Bent u bereid om met de sector af te spreken om het slachttransport beperkt te houden tot maximaal vier uur?

Vraag 5

Bent u bereid om een dierenwelzijnscursus verplicht te stellen voor de vangploeg?

Vraag 6

Bent u bereid een dierenwelzijnsinspecteur toe te laten zien op de vangwerkzaamheden?

Vraag 7

Kunt u aangeven welk percentage van de kippen voor, tijdens of na het slachttransport botbreuken of andere verwondingen oploopt? In hoeveel van de gecontroleerde gevallen komt het sterftecijfer boven de 0,5% en/of het cijfer van het aantal gewonde kippen boven de 2%?

Vraag 8

Kunt u aangeven welk deel van de Nederlandse legkippen langer dan vier uur op transport gaat naar de slachterij?

Vraag 9

Onderschrijft u – gezien het rapport – dat er meer toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het vangen en laden van pluimvee moet komen? Onderschrijft u dat keuringsdierenartsen van de NVWA eigenlijk standaard bij het vangen en laden van slachtkippen aanwezig moeten zijn? Bent u bereid extra budget voor de NVWA vrij te maken?

Vraag 10

Bent u bereid met inkopers van producten met leghennen te overleggen teneinde een fatsoenlijke prijs en een beter dierenwelzijn te borgen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Thieme (PvdD), ingezonden 24 maart 2016 (vraagnummer 2016Z06134).

Naar boven