Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-20162016Z04184

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend (ingezonden 1 maart 2016).

Vraag 1

Waarom kan een doodgeboren kind geen vermelding krijgen in de BRP?1

Vraag 2

Bent u bereid andere mogelijkheden te onderzoeken zodat doodgeboren kinderen wel wettelijke erkenning kunnen krijgen, maar ouders niet geconfronteerd worden met post van instanties, of problemen ontstaan met het erfrecht?2

Vraag 3

Bent u bereid met een voorstel te komen hoe de wettekst kan worden gewijzigd zodat de voor veel ouders pijnlijke zin, «komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan» (artikel 2 Burgerlijk Wetboek, Boek 1) wordt aangepast? Zo nee, waarom niet?3

BRP: Basisregistratie Personen

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Wolbert, Fokke en Oosenbrug (allen PvdA), ingezonden 24 februari 2016 (vraagnummer 2016Z03879) en van de leden Bergkamp en Koşer Kaya (beiden D66), ingezonden 1 maart 2016 (vraagnummer 2016Z04159)