Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-20162016Z02467

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over vernielingen door Israël in Palestijns gebied (ingezonden 5 februari 2016).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de vernieling door het Israëlische leger van meer dan twintig gebouwen in Palestijns gebied?1

Vraag 2

Klopt het dat hierdoor meer dan 100 mensen dakloos zijn geworden?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat bij de vernielingen ook schade is toegebracht aan hulpprojecten die door de EU en lidstaten zijn gefinancierd, en dat zonnepanelen in beslag zijn genomen die door internationale hulporganisaties waren gedoneerd? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Is het waar dat de getroffen dorpen al lang bewoond werden voordat de Israëlische bezetting in 1967 begon, en dat Israël het betreffende gebied in de jaren ’70 als militair oefenterrein heeft aangewezen, in de wetenschap dat daar Palestijnse burgers wonen?

Vraag 5

Deelt u de opvatting van mensenrechtenorganisaties dat de vernielingen een schending vormen van verplichtingen die Israël onder het internationaal recht heeft? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Is het waar dat de Israëlische autoriteiten van plan zijn om tien andere Palestijnse dorpen, waarin circa duizend mensen wonen, eveneens te vernielen?2

Vraag 7

Heeft u bij de Israëlische autoriteiten geprotesteerd tegen de vernielingen in Palestijns gebied en bent u bereid op Europees niveau aan te dringen op hardere Europese maatregelen, erop gericht de Israëlische autoriteiten te bewegen tot een «fundamental change of policy by Israel with regard to the occupied Palestinian territory, particularly in Area C», zoals genoemd in recente EU-Ministerraadconclusies?3 Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Palestinian families homeless as Israeli military demolishes West Bank houses, http://www.theguardian.com/world/2016/feb/02/palestinian-families-homeless-as-israeli-military-demolishes-west-bank-houses, 2 februari 2016.

X Noot
2

Israeli bulldozers demolish EU-funded buildings, https://euobserver.com/foreign/132117, 3 februari 2016.

X Noot
3

Council conclusions on the Middle East Peace Process, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/18-fac-conclusions-mepp/, 18 januari 2016.