Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z00514".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-1463
Aanhangsel ah-tk-20152016-1580
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-01-14
Datum van uitgifte 2016-01-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z00514
Indiener K. Verhoeven
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut versleutelde berichten op telefoons kan kraken
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z00514