Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z00507".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-1388
Aanhangsel ah-tk-20152016-1691
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-01-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z00507
Indiener F. Koser Kaya
Indiener V.A. Bergkamp
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Landbouw | Planten
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De vondst van MDMA-resten van xtc-productie in maisplanten
Uitgiftedatum 2016-01-14
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z00507