Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z24405".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-1050
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-12-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z24405
Indiener T. Kuzu
Onderwerp Cultuur en recreatie | Religie
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Een docent die niet mag bidden op school
Uitgiftedatum 2015-12-14
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2015Z24405