Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z20609".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-1170
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-11-04
Datum van uitgifte 2015-11-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z20609
Indiener J.C. (Jan) Vos
Indiener H. Nijboer
Indiener T.R. van Dekken
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Een verschuiving van de aardbevingen naar de randen van het gaswinningsgebied
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2015Z20609