Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z19132".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-478
Aanhangsel ah-tk-20152016-784
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-10-14
Datum van uitgifte 2015-10-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z19132
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Indiener C.J.E. Kooiman
Indiener M. van Nispen
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat opsporingsdiensten witwasdossiers laten liggen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2015Z19132