Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken over trage internetverbindingen in het onderwijs en de ambities op het gebied van digitale leermiddelen en hoogwaardig onderwijs (ingezonden 31 augustus 2015)

Vraag 1

Kent u het bericht «Zonder internet kunnen we amper lesgeven»?1 Wat vindt u van de bevindingen van de PO-Raad, bijvoorbeeld dat ruim 4.000 basisscholen geen glasvezelverbinding hebben en dat honderden scholen alleen via een telefoonlijn kunnen internetten?

Vraag 2

Op welke manier wilt u aan de toezegging in de beantwoording van eerdere vragen voldoen dat iedere school in 2017 in staat is om de voor hem beste werkende oplossing te realiseren?2

Vraag 3

Erkent u dat de kosten voor de aanleg van snel internet in het landelijk gebied doorgaans te hoog zijn voor een schoolbestuur? Hoe wordt voorkomen dat schoolbesturen het onderwijsbudget moeten aanwenden voor snel internet?

Vraag 4

Bent u bereid om in het, in de beantwoording van de eerdere vragen toegezegde overleg met de PO-Raad en de VO-raad ook provincies, gemeenten, bedrijfsleven en telecomaanbieders te betrekken en te onderzoeken of regionale samenwerking tot aanleg van snel internet op korte termijn kan leiden?3

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Siderius (SP), ingezonden 17 augustus 2015, 2015Z14709


X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2494

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2494

Naar boven