Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z14163".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-3049
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-07-16
Datum van uitgifte 2015-07-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z14163
Indiener M. de Graaf
Indiener G. Wilders
Indiener H.J. Beertema
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-16
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht 'Arabisch op Blerickse scholen'
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z14163