Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat steeds minder kinderen hun zwemdiploma halen (ingezonden 29 juni 2015).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat steeds minder kinderen hun zwemdiploma halen?1 Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat steeds minder kinderen leren zwemmen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wat zijn de verklaringen hiervoor? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Welke maatregelen bent u van plan te nemen om deze trend te keren? Kunt u uw antwoord toelichten?


X Noot
1

Nu.nl, 25 juni 2015: «Minder kinderen halen hun zwemdiploma A»

Naar boven