Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z09552".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-2612
Aanhangsel ah-tk-20142015-2773
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-05-27
Datum van uitgifte 2015-05-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z09552
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-27
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het gebruik van een softwarefout door de Amerikaanse inlichtingendiensten
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z09552