Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-20152015Z03723

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de verkeersveiligheid op de N36 (ingezonden 3 maart 2015).

Vraag 1

Wat is de indruk van de verkeersveiligheid op de N36, die u onlangs in het kader van een werkbezoek zelf bezocht heeft? Bent u ervan overtuigd dat er meer en snellere maatregelen genomen moeten worden naar aanleiding van de gevaarlijke situatie die u daar heeft aangetroffen?

Vraag 2

Heeft u de reacties op het meldpunt en de petitie uit Twenterand, die u tijdens uw werkbezoek ontving, goed tot u genomen?

Vraag 3

Herinnert u zich dat u op 26 februari 2015 tweette: «Stevig verhaal gemeente Twenterand over verkeersveiligheid. Indrukwekkende film. Kijken of we er versneld aan de slag kunnen»?

Vraag 4

Welke extra maatregelen worden genomen bij de N36 naar aanleiding van uw werkbezoek?

Vraag 5

Herinnert u zich eerdere vragen om bij de toegezegde verbetermaatregelen1, waarvan er overigens nog geen enkele is aanbesteed, per maatregel aan te geven:

  • a. wanneer de maatregel wordt aanbesteed,

  • b. wanneer de uitvoering van de werkzaamheden begint,

  • c. wanneer de uitvoering klaar is?2

Vraag 6

Kunt u voor elk van deze acht maatregelen per maatregel nu echt vertellen:

  • a. wanneer de maatregel wordt aanbesteed,

  • b. wanneer de uitvoering van de werkzaamheden begint,

  • c. wanneer de uitvoering klaar is?

Vraag 7

Deelt u de mening – zoals weergegeven in een artikel op de website Hardenberg.nu – dat «het kruispunt bij Beerze daarbij echter onvoldoende wordt aangepakt.» en bent u dus bereid om samen met de regio een plan te maken voor een ongelijkvloerse kruising aldaar?3

Vraag 8

Kunt u deze vragen voor 16 maart 2015 beantwoorden, opdat kiezers weten waar zij aan toe zijn?


X Noot
1

Het betreft de volgende maatregelen: reconstructie en verbeteren visuele geleiding op de aansluiting A35/N36; reconstructie bocht spoortunnel Almelo-Wierden en realisatie rijbaanscheiding ter hoogte van deze spoortunnel; reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Aadorp; reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Almelo-Noord; verlengen van uitvoegstrook bij aansluiting Vriezenveen; verlengen in en uitvoegstroken en plaatsen van rijbaanscheiding bij de verzorgingsplaatsen Hazepad en Smokkelpad; verlengen uitvoegstroken bij aansluiting Westerhaar; verlengen en reconstructie uitvoegstrook aansluiting Beerzerveld.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014-2015, nr. 1355