Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-20151625

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de verkeersveiligheid op de N36 (ingezonden 3 maart 2015).

Antwoord van Minister Schultz van Haegen – Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 19 maart 2015)

Vraag 1

Wat is de indruk van de verkeersveiligheid op de N36, die u onlangs in het kader van een werkbezoek zelf bezocht heeft? Bent u ervan overtuigd dat er meer en snellere maatregelen genomen moeten worden naar aanleiding van de gevaarlijke situatie die u daar heeft aangetroffen?

Antwoord 1

Tijdens mijn werkbezoek heb ik een goede indruk gekregen van de verkeerssituatie op de N36 en de maatregelen die ik laat uitvoeren in het kader van Meer Veilig om de veiligheid van de N36 te verbeteren. Mede n.a.v. dit werkbezoek heb ik heb toegezegd te laten onderzoeken of versnellen van de realisatie mogelijk is

Vraag 2

Heeft u de reacties op het meldpunt en de petitie uit Twenterand, die u tijdens uw werkbezoek ontving, goed tot u genomen?

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3

Herinnert u zich dat u op 26 februari 2015 tweette: «Stevig verhaal gemeente Twenterand over verkeersveiligheid. Indrukwekkende film. Kijken of we er versneld aan de slag kunnen»?

Antwoord 3

Dit herinner ik mij.

Vraag 4

Welke extra maatregelen worden genomen bij de N36 naar aanleiding van uw werkbezoek?

Antwoord 4

Tijdens het werkbezoek heb ik meegekregen dat weggebruikers van de N36 veelvuldig melding maken van onveilig verkeersgedrag door medeweggebruikers. Ik wil met regionale partijen in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit aan te pakken.

Vraag 5

Herinnert u zich eerdere vragen om bij de toegezegde verbetermaatregelen1, waarvan er overigens nog geen enkele is aanbesteed, per maatregel aan te geven:

 • a. wanneer de maatregel wordt aanbesteed,

 • b. wanneer de uitvoering van de werkzaamheden begint,

 • c. wanneer de uitvoering klaar is?2

Antwoord 5

ja, ik heb u geantwoord dat realisatie van de verbetermaatregelen in de periode 2015 t/m 2018 zal plaats vinden.

Vraag 6

Kunt u voor elk van deze acht maatregelen per maatregel nu echt vertellen:

 • a. wanneer de maatregel wordt aanbesteed,

 • b. wanneer de uitvoering van de werkzaamheden begint,

 • c. wanneer de uitvoering klaar is?

Antwoord 6

Door een deel van de maatregelen onder te brengen in lopende contracten, hoeft niet te worden aanbesteed en kan tijd worden bespaard. Het betreft onderstaande vier maatregelen die worden uitgevoerd in 2015 en 2016:

 • Niet doorrijdbare middenberm bij aansluiting Aadorp (bij 2x1 rijstroken);

 • Verlengen en reconstructie noordoostzijde;

 • Verlengen uitvoegstrook Vriezenveen;

 • Verlengen/reconstructie uitvoegstroken Westerhaar.

Mits realisatie binnen de randvoorwaarde van een gunstig verloop van de benodigde grondaankopen kunnen onderstaande twee maatregelen ook in bestaande contracten worden ondergebracht:

 • Niet overrijdbare middenberm bij aansluiting Almelo-Noord (bij 2x1 rijstroken), verlengen en reconstructie beide zijden;

 • Verlengen en reconstructie uitvoegstrook Beerzerveld.

De overige maatregelen moeten worden meegenomen in een nieuwe aanbesteding en zullen derhalve uitgevoerd worden in de periode 2017/2018. Versnelling van deze planningen behoort niet tot de mogelijkheden.

Vraag 7

Deelt u de mening – zoals weergegeven in een artikel op de website Hardenberg.nu – dat «het kruispunt bij Beerze daarbij echter onvoldoende wordt aangepakt.» en bent u dus bereid om samen met de regio een plan te maken voor een ongelijkvloerse kruising aldaar?3

Antwoord 7

De herinrichting met verkeersinstallaties van de aansluiting bij de Mariënberg (Beerzerweg) is, binnen de bestaande randvoorwaarden tijd en geld, de beste maatregel voor meer veiligheid. Ik ben bereid met de regio in gesprek te gaan over een ongelijkvloerse kruising als de regio daar initiatief toe neemt en bereid is voor dit alternatief budget beschikbaar te stellen.

Vraag 8

Kunt u deze vragen voor 16 maart 2015 beantwoorden, opdat kiezers weten waar zij aan toe zijn?

Antwoord 8

Het is altijd mijn streven om Kamervragen te beantwoorden binnen de door de Kamer gestelde termijn.


X Noot
1

Het betreft de volgende maatregelen: reconstructie en verbeteren visuele geleiding op de aansluiting A35/N36; reconstructie bocht spoortunnel Almelo-Wierden en realisatie rijbaanscheiding ter hoogte van deze spoortunnel; reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Aadorp; reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Almelo-Noord; verlengen van uitvoegstrook bij aansluiting Vriezenveen; verlengen in en uitvoegstroken en plaatsen van rijbaanscheiding bij de verzorgingsplaatsen Hazepad en Smokkelpad; verlengen uitvoegstroken bij aansluiting Westerhaar; verlengen en reconstructie uitvoegstrook aansluiting Beerzerveld.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014-2015, nr. 1355