Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z23969".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-1069
Aanhangsel ah-tk-20142015-1194
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-12-29
Datum van uitgifte 2014-12-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z23969
Indiener J.J. van Klaveren
Indiener L. Bontes
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-29
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Een steekpartij in het Asielzoekerscentrum in Dronten
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2014Z23969