Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-10-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z18612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-601
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-10-21
Datum van uitgifte 2014-10-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z18612
Indiener K. Verhoeven
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-10-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat NPO televisietoestellen gaat afluisteren
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2014Z18612