Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-08-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z14046".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20132014-2985
Aanhangsel ah-tk-20142015-109
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-08-14
Datum van uitgifte 2014-08-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z14046
Indiener L.T. Bouwmeester
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-08-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Controle op kwalificaties ambulancepersoneel
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2013-2014
Vraagnummer 2014Z14046