Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132013Z15992

Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat met subsidie Sapph-lingerie in Afrika zal worden verkocht (ingezonden 21 augustus 2013).

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht «Rob Heilbron gaat met subsidie Sapph-lingerie verkopen in Afrika»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven welke subsidie is verstrekt en voor welk bedrag?

Vraag 3

Kunt u aangeven wat de afwegingen zijn om deze subsidie te verlenen en op deze manier deze vorm van handel te subsidiëren?

Vraag 4

Wat is uw oordeel over de keuze voor de landen Marokko, Ethiopië, Uganda, Tanzania, Rwanda en Ghana, zoals in het artikel genoemd, op basis van het gegeven dat deze landen «subsidiegevoelig» zijn?

Vraag 5

Wat is uw oordeel over de uitspraken in het artikel; «Daarnaast hebben we gekeken naar landen die belastingtechnisch interessant zijn, dat er geen importheffingen zijn, geen winstbelasting of dat er tax free-situaties zijn»?

Vraag 6

Kunt u aangeven welk deel van het totale subsidiebudget naar deze vorm van handel gaat?

Vraag 7

Kunt u aangegeven op welke wijze deze vorm van handel bijdraagt aan de ontwikkeling van de genoemde landen, nu de producten onder meer afkomstig zijn uit «oude voorraad» en het tevens, voor zover uit het artikel op te maken valt, niet gaat om lokaal te produceren goederen?