Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2013Z14896".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2013-07-11
Datum van uitgifte 2013-07-11
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2013Z14896
Indiener S.R. Fritsma
Indiener L.M.J.S. Helder
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat een 10-jarig meisje is aangerand door een illegaal in Nederland verblijvende Somalische bewoner van de “vluchtkerk”
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2012-2013
Vraagnummer 2013Z14896