Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132013Z08804

Vragen van de leden Verheijen en Ten Broeke (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «EU diplomats to spend more on salaries, less on security» (ingezonden 26 april 2013).

Vraag 1

Kent u het bericht «EU diplomats to spend more on salaries, less on security»?1

Vraag 2

Gaat de kostenstijging voor personeel van de diplomatieke dienst vooral naar verhoging van salarissen en arbeidsvoorwaarden?

Vraag 3

Wat zijn de «mandatory salary hikes» waar over wordt gesproken?

Vraag 4

Gaat de kostenstijging voor personeel van de diplomatieke dienst naar het aanstellen van nieuw personeel? Wordt dit personeel van buiten aangetrokken of intern herplaatst?

Vraag 5

Waar zit de gewenste kostenstijging van 3,6% van het Europees Parlement in?

Vraag 6

Hoe komt het dat de lonen van ambtenaren van de Europese diplomatieke dienst zo schrikbarend hoog liggen? Vindt u dit wenselijk?

Vraag 7

Hoe komt het dat het aantal «top-earners» bij de diplomatieke dienst naar verhouding zo veel hoger ligt dan bij andere instellingen van de commissie?

Vraag 8

Op welke toelagen hebben in het buitenland werkzame ambtenaren van de diplomatieke dienst van de Europese Unie recht?

Vraag 9

Kunt u een vergelijking maken in kosten en verdeling (efficiency) met de Nederlandse diplomatieke dienst?