Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Pensioenpremie gaat voor 17% op aan kosten» en het onderliggende rapport van adviesbureau LCP (ingezonden 3 oktober 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Pensioenpremie gaat voor 17% op aan kosten» en het onderliggende rapport van LCP?1

Vraag 2

Hoever is de pensioensector (pensioenfondsen en verzekeraars) met het inzichtelijk maken van de kosten voor haar deelnemers? Hebben zij het recht om te weten hoeveel kosten gemaakt worden door hun pensioenuitvoerder, waarbij zij verplicht aangesloten zijn?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een deelnemer aan een pensioenregeling op een gemakkelijke wijze inzicht dient te hebben in de totale kosten die ten laste gebracht worden van het pensioenvermogen?

Vraag 4

Welke stappen zult u nemen om de kosten van zowel de tweede als de derde pijler transparant te maken voor de deelnemer?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Vermeij (PvdA), ingezonden 3 oktober 2012 (vraagnummer 2012Z16647)


X Noot
1

Financieel Dagblad, 2 oktober 2012

Naar boven