Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het Eritrese consulaat in Den Haag Eritrese Nederlanders afperst (ingezonden 15 augustus 2012).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Eritrees consulaat int oorlogsgeld» en de reportage «Ik betaal geen cent meer aan dat verschrikkelijke bewind», waaruit blijkt dat Eritrese Nederlanders al bijna 20 jaar worden gedwongen om maandelijks 2% van hun inkomsten af te staan?1

Vraag 2

Waren deze vermeende praktijken van het Eritrese regime bekend bij uw ministerie? Zo ja, welke concrete maatregelen heeft u de afgelopen jaren getroffen om deze afpersingen tegen te gaan? Zo neen, welke concrete maatregelen zult u nemen om deze afpersingen tegen te gaan?

Vraag 3

Is het Nederlandse standpunt dat de Eritrese afpersingen uit naam van de Eritrese regering worden gedaan en dat er wereldwijd systematisch consulaten en ambassades bij betrokken zijn?

Vraag 4

Hoe steunt u Nederlandse gemeenten die te maken hebben of krijgen met Eritrese afpersingpraktijken?

Vraag 5

Bent u bereid de Eritrese vertegenwoordiging in Nederland aan te spreken op deze praktijken en deze in uw contacten met de Eritrese autoriteiten aan te kaarten?

Vraag 6

Bent u bereid op internationale fora bondgenoten te overreden om zo snel mogelijk een einde te maken aan de afpersing van de ruim miljoen Eritreërs die Eritrea ontvlucht zijn?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden El Fassed en Dibi (beiden GroenLinks), ingezonden 8 augustus 2012 (vraagnummer 2012Z14938) ,Timmermans (PvdA) ingezonden 14 augustus 2012 (vraagnummer 2012Z15064), en Ten Broeke (VVD), ingezonden 14 augustus 2012 (vraagnummer 2012Z15068)


X Noot
1

De Volkskrant, 14 augustus 2012, «Eritrees consulaat int oorlogsgeld» (voorpagina) en «Ik betaal geen cent meer aan dat verschrikkelijke bewind» (pagina 6 en 7).

Naar boven