Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122012Z14781

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een DJ hardhandig is gearresteerd door politie (ingezonden 30 juli 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «DJ The Flexican loopt klappen op van politie»?1

Vraag 2

Wat is uw oordeel over de bijbehorende beelden?

Vraag 3

Welke rechtvaardiging van dit optreden had de politie?

Vraag 4

Wat is uw oordeel over de agente die het filmen door een getuige probeerde te belemmeren?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de politie betere dingen te doen heeft dan ostentatief uit te rukken voor misplaatst machtsvertoon tegen een DJ en rapper? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid bij de politie aan te dringen op een onderzoek naar dit incident? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Parool.nl, 29 juli 2012.