Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20123282

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een DJ hardhandig is gearresteerd door politie (ingezonden 30 juli 2012).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 23 augustus 2012)

Vraag 1

Kent u het bericht «DJ The Flexican loopt klappen op van politie»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 en 6

Wat is uw oordeel over de bijbehorende beelden?

Bent u bereid bij de politie aan te dringen op een onderzoek naar dit incident? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 en 6

Zoals te doen gebruikelijk bij een geweldsaanwending, is direct na het incident een onderzoek in gang gezet.

Vraag 3

Welke rechtvaardiging van dit optreden had de politie?

Antwoord 3

Zondagochtend 29 juli vroeg, heeft de politie een 28-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor baldadigheid. Agenten die op weg waren naar een melding werden gehinderd door de man en toen zij hem stapvoets wilden passeren sloeg hij tegen de politieauto. De agenten besloten hem daarop aan te houden voor baldadigheid. De man verzette zich bij zijn aanhouding. Aangezien bezoekers van een evenement, in de directe omgeving van het drukbezochte uitgaansgebied, Stratumseind te Eindhoven, zich met de aanhouding gingen bemoeien werd er door de politie extra mankracht ingezet. De man is in verzekering gesteld omdat hij bij zijn aanhouding een politieagent heeft geschopt en een andere agent met de dood bedreigde. Op last van de Officier van Justitie is de verdachte zondag aan het eind van de middag heengezonden.

Vraag 4

Wat is uw oordeel over de agente die het filmen door een getuige probeerde te belemmeren?

Antwoord 4

In het belang van de veiligheid van de optredende politiemensen en ter voorkoming van verdere escalatie van het incident hebben de aanwezige politiemensen, het aanwezige publiek op afstand gehouden. Alhoewel er niets op tegen is dat omstanders het optreden van de politie filmen, is het wel bezwaarlijk wanneer omstanders dit doen binnen de door de politie afgeschermde veilige ruimte.

Vraag 5

Deelt u de mening dat de politie betere dingen te doen heeft dan ostentatief uit te rukken voor misplaatst machtsvertoon tegen een DJ en rapper? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5

De stad Eindhoven kent een druk uitgaansleven. Binnen de gezagsdriehoek van Eindhoven is besloten tot een restrictief handhavingsbeleid.

Om de veiligheid van het uitgaanspubliek te waarborgen werkt de politie op uitgaansavonden en/of tijdens evenementen met een op de problematiek afgestemd team. De bereden politie en hondenbrigade maken onderdeel uit van de standaardbezetting van dit detachement.


X Noot
1

Parool.nl, 29 juli 2012.