Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de dreigende executie van vier homoseksuelen in Iran (ingezonden 16 mei 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht dat Saadat Arefi, Vahid Akbari, Javid Akbari en Houshmand Akbari in Iran dreigen te worden opgehangen in verband met homoseksueel verkeer?1

Vraag 2

Is het waar dat er documenten zijn waaruit blijkt dat homoseksueel verkeer de reden is voor de opgelegde doodstraf?

Vraag 3

Indien ja, is dit vonnis onherroepelijk of is er nog beroep mogelijk?

Vraag 4

Is het waar dat de strafwet in Iran geen onderscheid maakt tussen verkrachting en homoseksueel verkeer? Indien ja, is er enig zicht op de mate waarin er onterecht wordt vervolgd op grond van verkrachting terwijl daar geen sprake van is?

Vraag 5

Indien de berichten juist zijn, bent u dan bereid op korte termijn de Iraanse ambassadeur te ontbieden om bezwaar te maken tegen de opgelegde doodstraf? Indien neen, waarom niet?


X Noot
1

http://www.lgbtqnation.com/2012/05/four-iranian-men-sentenced-to-to-death-by-hanging-for-sodomy/

Naar boven