Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2012Z09709".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2012-05-11
Datum van uitgifte 2012-05-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2012Z09709
Indiener M.I. Hamer
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-05-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het opschorten van de huishoudinkomenstoets
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2012Z09709