Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2012Z05305".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2012-03-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2012Z05305
Indiener H.P.J. van Gerven
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-15
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het afwijzen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van een vergoeding voor deeltijd WW bij een paardenhouder die ter voorkoming van besmetting van andere paarden met de neurologische vorm van rhinopneumonie (EHV1 virus) zijn bedrijf heeft gesloten
Uitgiftedatum 2012-03-15
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2012Z05305