Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122012Z04217

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ongebruikelijke transacties van de minister-president van Curaçao (ingezonden 6 maart 2012).

Vraag 1

Wat is uw opvatting over de «ongebruikelijke transacties» waarbij de huidige minister-president van Curaçao in 2009 als toenmalig lid van de Eilandsraad betrokken was?1

Vraag 2

Wanneer was u op de hoogte van deze ongebruikelijke financiële transacties?

Vraag 3

Zouden de in het artikel genoemde ongebruikelijke transacties bij een screening van ministers een belemmering hebben gevormd voor de benoeming van deze minister-president?

Vraag 4

In hoeverre is naar uw opvatting op Curaçao nog sprake van goed bestuur?

Vraag 5

Hoe gaat u invulling geven aan de taak van de Koninkrijksregering om goed bestuur op Curaçao te waarborgen?


X Noot
1

«Tirannieke tendensen», Antilliaans Dagblad, 5 maart 2012.